<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15851277\x26blogName\x3dEn+Route+to+Darwisy\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darwisy.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darwisy.blogspot.com/\x26vt\x3d40108763159932875', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Thursday, September 22, 2005

Three Weeks Old

Papa saja je tinggalkan blog aku nie lelama...
tanpa update...
sebab nak kumpul gambar...

aku skang semakin berisi...
aku dah ade katil tidur aku sendiri...
dan aku sgt baik...
sebab tak nangis malam...
tapi papa cakap aku cam abg aki...

nak tido mesti kene papa tidurkan...
tapi btol...
papa memang pandai tidurkan aku...
mama pun slalu cakap...
masa abg aki kecik memang papa yg tidurkan...
ntah apa yg papa baca baca ntah...

tapi memang lena arr bila berada dalam dakapan papa...
lentok wa cakap lu...

ok arr...
selama aku ilang nie...
aku byk melihat keadaan sekeliling...
cuma kalau siang tu papa mesti duduk dlm bilik...
mama ckp buat keje...
kalau malam pun papa mesti duduk depan komputer...
dan selalu aku nampak sebab katil aku bersebelahan dgn komputer...
hehehehe...

ok arr...

update gambar plak lepas nie kay...

bila arr nak tgk dunia luar nie...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home