<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d15851277\x26blogName\x3dEn+Route+to+Darwisy\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://darwisy.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://darwisy.blogspot.com/\x26vt\x3d40108763159932875', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sunday, November 20, 2005

sedapnya tidornie adelah flixx aku tgh tangkap stone....
papa yg shoot time aku lepas mandi ptg...
penat main dan bergumbira dgn papa...
habis mandi x sempat pakai baju aku dah lentok...
ahaks...

Thursday, November 10, 2005

sukanya dier di aidilfitri...

dah dua bulan setengah dah baya aku skang nie...
papa pun dah pulang duduk disini...
menjaga aku...
dan buat keje di rumah...

raya tahun nie beraya kat umah atuk dan nenek aku di JB...
tak beshnya aku dijangkiti selesema dan batuk...
pembawaknya adalah anak mak su aku...
lepak je, pastu anak dier asik melalak je...


skang nie tgh tunggu masa nak round the world...
comel kan senyuman dan gelak aku...

ps: papa memanggil aku umaizz dan mama panggil aku darwisy.